Gwarancja

Ta strona jest wyszczególnionym i sprecyzowanym fragmentem Regulaminu, który mogą Państwo przeczytać pod TYM LINKIEM.

ZASADY GWARANCYJNE

BelleArt zapewnia 12-miesięczną gwarancję na swoje produkty.

Gwarancja obejmuje wady produktu i materiału powstałe w procesie normalnego użytkowania. Ostateczna ocena tego pojęcia jest zależna od Spółki. Do wykonania roszczeń gwarancyjnych niezbędny jest dowód zakupu, który Klient dostaje wraz z produktem. W okresie gwarancyjnym, przedstawiając dowód zakupu, każda wada fabrycznie ukryta zostanie naprawiona bezpłatnie. W przypadku, gdy nie będziemy mogli naprawić lub przywrócić produktu do normalnych warunków użytkowania, wymienimy go na nowy. W razie gdy produkt nie będzie dostępny, umożliwmy wymianę na inny wzór lub zwrot pełnej kwoty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:
a) normalnego zużycia lub pogorszenia;
b) utraty lub kradzieży;
c) szkody i uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem i zaniedbaniem;
d) wypadków;
e) szkody spowodowane przez osoby trzecie.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, prosimy na początku o kontakt mailowy na adres: kontakt@belleart.eu. Przekażemy wszystkie informacje dotyczące procesu gwarancyjnego.